โรคใบจุดจากเชื้อเฮลมินโธสปอเรี่ยม

โรคใบจุดจากเชื้อเฮลมินโธสปอเรี่ยม

(Northern Leaf Spot หรือ Helminthosporium Leaf Spot)

    

ลักษณะอาการ

พบอาการตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบธง แผลเป็นจุดค่อนข้างกลมสีเหลือง หรือน้ำตาลขนาดเล็ก มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบ ขนาดความกว้างยาวของแผลอยู่ระหว่าง 0.5 – 4.0 x 0.5 – 40.0 มม. เมื่อความชื้นสูงแผลขยายใหญ่ เนื้อใบแห้งตาย หูใบแห้ง เชื้อราสร้างสปอร์ผงสีดำจำนวนมาก กาบใบ และกาบฝักไหม้แห้ง ฝักเน่า ผลผลิตลดประมาณ 70%

เชื้อสาเหตุ

เกิดจากเชื้อรา Bipolaris zeicola (Stout). Shoemaker ชื่อเดิม Helminthosporium carbonum Ullstrup. Drechslera zeicola. (Stout) Subram. & Jain. สปอร์รูปทรงเรียวยาวเกือบเป็นรูปกระสวย สีเขียวเข้มอมน้ำตาล มีผนังกั้น 4-8 อัน

 

การแพร่ระบาดและการป้องกันกำจัด

1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากโรค

2. ถอนเผาทำลายต้นที่เป็นโรค

3. ใช้พันธุ์ต้านทาน เช่น นครสวรรค์1 นครสวรรค์72 สุวรรณ1 สุวรรณ2  สุวรรณ5 สุวรรณ3851

4. ใช้สารเคมีไตรโฟรีน (ซาพรอล)

© Copyright 2024 คูโบต้า มหาสารคาม All Rights Reserved. | Design by iJude.net